Nasjonal varemerkeregistrering

Beskytt merkevaren din

DNS Norway er medlem av Madridavtalen, Madrid-protokollen og Det europeiske fellesskap. Varemerkebeskyttelse oppnås gjennom registrering.

Registrering av varemerker: Krav

En varemerkesøknad må sendes til immaterielle rettigheter-kontoret. Det kreves ikke fullmakt. Utenlandske søkere krever ikke innenlandsk registrering.

Varemerkeregistrering: prosedyre

Søknadsprosessen inkluderer en undersøkelse på absolutt grunnlag; det offisielle søket har blitt etterlatt. Tegn som ikke anses å være særegne i etterforskningen kan registreres dersom særpreg er oppnådd ved bruk. Etter undersøkelsen av formaliteter og absolutte grunner, blir søknaden om opposisjonsformål publisert i varemerkeregisteret.

Varemerkeregistrering: varighet

En varemerkeregistrering i Norge er gyldig i ti år fra søknadsdatoen. Registreringen kan fornyes i perioder på ti år.